Mere om Jakob Nielsen: "Designing Web Usability"

New Riders, 2000. ISBN 1-56205-810-X.

Jakob slutter bogen med at opstille nogle krav, der kan øge et websites popularitet:

  1. High-quality content
  2. Often updated
  3. Minimal download time
  4. Ease of use
  5. Relevant to users' needs
  6. Unique to the online medium
  7. Net-centric corporate culture

Jeg har tidligere kommenteret punkt 1, 5, 6 og 7.

2, 3 og 4. Tid, tid og tid.

Punkt 2, 3 og 4 handler alle om tid: Henholdsvis opdateringsfrekvens, svartid og opgaveløsningstid (forudsat at brugeren overhovedet kan få løst sin opgave).

Punkt 4 burde (per definition) stå oven over alle de andre punkter i en bog om "usability".

Punkt 3 kan afledes af punkt 4. Svartiden er kun et problem, når den besværliggør brugen. Men i praksis er det et så almindeligt og alvorligt problem, at det berettiger et selvstændigt punkt. Specielt fordi problemet er nemt at løse: Reducér grafik- og billedfiler.

Punkt 2 er mere diskutabelt. Opdatering falder ind under punkt 1, for så vidt som opdatering er nødvendig for at undgå forældet indhold. Men Jakob vil også bruge opdatering som "madding" til at sikre tilbagevendende trafik. Det er jo også Siegels tankegang (se PUSH4).

Jakob synes, at en website skal opdateres mindst en gang om måneden. Det er klart, at en website med vejrudsigt skal opdateres flere gange dagligt. Men hvad med en website med vejkort? Her må en gang om året være nok. Bevares, af og til bygges der nye veje; men det er sjældent. Mit 4 år gamle kort fungerer fint. Det har over 99 procents korrekthed, og resten finder jeg ud af på stedet.

Så vi taler om opdatering for opdateringens skyld. Det er lige som de fortsatte historier i ugebladene. Der er ingen saglig grund til at klippe dem op; men de får flere til at læse næste nummer. Denne kommentar serie er også et forsøg i den retning. (Ud over at det er en praktisk trinvis skrivemåde).

Det centrale spørgsmål er stadig: Er vi interesserede i al den trafik? Trafikmængden som succesmål er et centralt tema, som vi må vende tilbage til.

Andreas Munk-Madsen, 25. juni 2001


Tilbage til Metodicas hjemmeside -> Web-design