Mere om Jakob Nielsen: "Designing Web Usability"

New Riders, 2000. ISBN 1-56205-810-X.

Jakob slutter bogen med at opstille nogle krav, der kan »ge et websites popularitet:

  1. High-quality content
  2. Often updated
  3. Minimal download time
  4. Ease of use
  5. Relevant to users' needs
  6. Unique to the online medium
  7. Net-centric corporate culture

Jeg har tidligere kommenteret punkt 1, 5, 6 og 7.

2, 3 og 4. Tid, tid og tid.

Punkt 2, 3 og 4 handler alle om tid: Henholdsvis opdateringsfrekvens, svartid og opgavel»sningstid (forudsat at brugeren overhovedet kan f┬ l»st sin opgave).

Punkt 4 burde (per definition) st┬ oven over alle de andre punkter i en bog om "usability".

Punkt 3 kan afledes af punkt 4. Svartiden er kun et problem, n┬r den besv╩rligg»r brugen. Men i praksis er det et s┬ almindeligt og alvorligt problem, at det berettiger et selvst╩ndigt punkt. Specielt fordi problemet er nemt at l»se: Reduc╚r grafik- og billedfiler.

Punkt 2 er mere diskutabelt. Opdatering falder ind under punkt 1, for s┬ vidt som opdatering er n»dvendig for at undg┬ for╩ldet indhold. Men Jakob vil ogs┬ bruge opdatering som "madding" til at sikre tilbagevendende trafik. Det er jo ogs┬ Siegels tankegang (se PUSH4).

Jakob synes, at en website skal opdateres mindst en gang om m┬neden. Det er klart, at en website med vejrudsigt skal opdateres flere gange dagligt. Men hvad med en website med vejkort? Her m┬ en gang om ┬ret v╩re nok. Bevares, af og til bygges der nye veje; men det er sj╩ldent. Mit 4 ┬r gamle kort fungerer fint. Det har over 99 procents korrekthed, og resten finder jeg ud af p┬ stedet.

S┬ vi taler om opdatering for opdateringens skyld. Det er lige som de fortsatte historier i ugebladene. Der er ingen saglig grund til at klippe dem op; men de f┬r flere til at l╩se n╩ste nummer. Denne kommentar serie er ogs┬ et fors»g i den retning. (Ud over at det er en praktisk trinvis skrivem┬de).

Det centrale sp»rgsm┬l er stadig: Er vi interesserede i al den trafik? Trafikm╩ngden som succesm┬l er et centralt tema, som vi m┬ vende tilbage til.

Andreas Munk-Madsen, 25. juni 2001


Tilbage til Metodicas hjemmeside -> Web-design