Om Jakob Nielsen: "Designing Web Usability"

New Riders, 2000. ISBN 1-56205-810-X.

Jakob slutter bogen med at opstille nogle krav, der kan »ge et websites popularitet:

  1. High-quality content
  2. Often updated
  3. Minimal download time
  4. Ease of use
  5. Relevant to users' needs
  6. Unique to the online medium
  7. Net-centric corporate culture

Hermed lykkes det Jakob at frembringe akronymet HOME RUN. Desv╩rre ved brug af till╩gsord, s┬ det er sv╩rt at huske. (Hvad var det nu, der skulle v╩re "high" hhv. "minimal"?)

De 7 krav er p┬ den ene side v╩sentlige, p┬ den anden side temmelig sammenrodede.

1 og 5. Indhold.

Ja da, selvf»lgelig skal indholdet v╩re godt. Men hvordan afg»r vi, hvad der er godt?

Nogle gange er det nemt nok: Forkerte/for╩ldede oplysninger er d┬rligt indhold. Muligheden for at f┬ flere konkrete detaljer er bedre end kun at f┬ oversigtsinformation.

Men hvad med det indhold, der mangler? Og det indhold, der er overfl»digt? - Mangler/overfl»digt i forhold til hvem?

Grundl╩ggende kan kvalitet ikke defineres absolut, men m┬ relateres til et bestemt behov. Jakob har s┬ledes ret (n╩rmest per definition) i punkt 5. Men punkt 1 kan faktisk afledes heraf og kunne derfor udelades.

6. Respekt╚r mediet.

Det er klart, at man ikke bare kan genbruge sine tryksager p┬ nettet; men velovervejet genbrug er nu meget effektivt. S┬ ordet "unikt" er en overdrivelse, "passe til mediet" er mere rimeligt.

7. Net-centreret firmakultur.

En god website kr╩ver ressourcer og organisation. I s╩rdeleshed n┬r der er et st╩rkt krav om opdatering (punkt 2). Men Jakob overdriver, n┬r han kr╩ver, at hele firmaet skal give nettet f»rste prioritet, for at websitet kan fungere. Jeg har set sl»ve organisationer med flotte websites takket v╩re enkelte isolerede, men ih╩rdige n»rder.

Andreas Munk-Madsen, 11. juni 2001

N╩ste kommentar handler om Jakobs krav 2, 3 og 4. Den kommer 25. juni.


Tilbage til Metodicas hjemmeside -> Web-design