Forside > Ressourcer > Web-kommentar > Homepage Usability
Homepage Usability

Jakob Nielsen & Marie Tahir har skrevet "Homepage Usability - 50 Websites Deconstructed" (New Riders 2002, ISBN 0-7357-1102-X).

Den centrale af bogen handler om at splitte 50 hjemmesider ad og kritisere enkeltdelene. Og når forfatterne siger hjemmeside, så mener de indexsiden og intet andet.

Forinden har de givet læseren 113 velmente og ret detaljerede retningslinier. F.eks. "tal i søjler skal justeres, så decimalkommaer står under hinanden". Jo, det lyder da fornuftigt, men også ret indlysende.

113 retningslinier er svære at overskue. De er så samlet i 26 grupper, hvilket stadig er svært at overskue.

Det anbefales, at man måler sin egen hjemmeside mod de af retningslinierne, som er relevante og udregner sin score. Hvis den er over 80 procent, er det fint.

Det har jeg prøvet at gøre for de to hjemmesider, som jeg bestyrer. Efter bedste evne får jeg Metodicas hjemmeside til 77/91 eller 85 procent. Katteri Buens hjemmeside giver tilsvarende 76/91 eller 84 procent. En væsentlig grund til den høje score er selvfølgelig, at jeg grundlæggende er enig i Jakobs ideal om minimalistisk design.

Rent praktisk giver minimalismen sig udslag i, at 37 af de 113 retningslinier - altså en tredjedel - er negative. Ord som "don't", "avoid" og "never" indgår i disse retningslinier. Det drejer sig om smarte features, som man IKKE må bruge. Så hvis hjemmesiden bare er ret enkel, så er den første tredjedel af scoren i hus.

Bogen anbefaler, at man gransker de punkter, hvor hjemmesiden afviger fra retningslinierne. I begge eksempler er den væsentligste afvigelse, at der ikke er en søgefunktion. Det koster 5 point. Måske skulle jeg finde ud af, hvordan man laver sådan en.

Andreas Munk-Madsen, 14. marts 2002