Skriv kort og kontant på nettet.

Brug enkle ord.

 1. Pas på sammensatte ord.
  Undgå ordsammensætninger!
 2. Pas på -else, -inger og -ion.
  Når du laver udsagnsord om til navneord bliver teksten sværere at læse.
  (Substantivering vanskeliggør læserens tilegnelse af teksten.)
 3. Pas på passiv.
  Teksten gøres upersonlig på den måde. Af hvem mon? Forfatteren gør teksten upersonlig!
 4. Pas på kunne, måtte, skulle, ville . . .
  Det burde være nemt at forstå. Og det er nemt at forstå.
 5. Pas på forbehold.
  Relativt mange forbehold kan ofte tage noget af tempoet ud af teksten.
  Forbehold tager tempoet ud af teksten. Altid!

Målret sætningerne.

 1. Begynd med konklusionen.
  Læseren ved nu, hvad teksten handler om. Læseren kan selv afgøre, om det er interessant at læse detaljerne nede i teksten.
 2. Korte sætninger.
  Men hellere mange korte ord, end få lange ord. Vi tæller sætningens længde i antal tegn, ikke i antal ord.
 3. Kun ét budskab i hver sætning.
  Sidepointer skal væk eller ud i links eller længere ned på siden.
 4. Overskrifter, der fanger.
  En læser, der skimmer, læser kun et udpluk af sætninger. Hjælp læseren med valget.

Vis engagement.

 1. Udtryk holdninger.
  Web-tekst er fagprosa, der beskriver kendsgerninger. Men læseren må godt ane, at der er et menneske bag teksten. Så du må gerne udtrykke holdninger.
  Ægte og ærlige holdninger. Ikke bare triviel pynt. Der skal være nogen, der mener eller gør det modsatte.
 2. Ordenes bibetydning.
  Vælg positive ord. Overdreven brug af negative ord virker katastrofalt deprimerende.
  Ordvalget røber et tilhørsforhold. Ovenfor talte jeg om antallet af tegn i en sætning. Jeg kunne have brugt karakterer eller bogstaver i stedet.
  Budskabet havde været det samme; men jeg havde signaleret et andet fagligt tilhørsforhold.

Andreas Munk-Madsen, 3. september 2001

P.S. Denne tekst er inspireret af Carsten Lynge: "Lær at skrive bedre reklametekster", Forlaget Grafisk Litteratur, 1989.


Tilbage til Metodicas hjemmeside -> Web-design