Brugere skimmer på nettet

Det er det mest sikre udsagn, når vi taler om web-tekst. Hvis du ikke tror på det, så studer log-statistikken for din egen web-site.

Enhver bruger, der kommer ind på en ny side, vil straks undersøge, om siden er relevant. Hvis svaret er nej, bruges >>Back<< knappen. Det er fint nok.

Men hvad gør brugerne, hvis det ikke er til at overskue, hvad siden indeholder? Så trykker de også på >>Back<<! Derfor skal forfattere af web-tekst gøre det lettere for brugerne at skimme.

Synligt indhold og struktur gør skimning lettere.

Hjælp brugeren ved at lave

Andreas Munk-Madsen, 20. august 2001


Tilbage til Metodicas hjemmeside -> Web-design