"Hvordan skriver man den optimale tekst til nettet?"

Det er et naivt spørgsmål, som ikke kan besvares, da det bygger på en forkert antagelse. Nemlig at tekster fornuftigt kan vurderes på en én-dimensional skala.

Vi kan prøve at stille spørgsmålet: "Hvordan ser den optimale roman ud?" Et fornuftigt svar vil være: "Det kommer sandelig an på, hvem læserne er, og hvad de vil opnå!" Sådan er det også med tekster på nettet.

Et operationelt svar må opstille stilarter og aktører og knytte dem sammen. Ud fra en beslutning om ønskede aktører kan net-forfatteren så vælge stilart.

Aktør er et centralt begreb i objekt-orienteret analyse.

Aktører bestemmes ved to forhold:

Stilarter (herunder metaforer) er der mange af. Og de er dårligt klassificerede.

Så der er lang vej til det operationelle svar.

Andreas Munk-Madsen, 6. august 2001


Tilbage til Metodicas hjemmeside -> Web-design