Forside > Kurser > Storytelling
Storytelling i projekter

Idegrundlag:

Mange projektledere har erfaret, at selv om projektet - efter store anstrengelser - lever op til de formelle krav og planer, så betragter brugerne og ledelsen ikke projektet som en succes. Omgivelsernes forventninger og følelser er simpelthen uden for projekt-lederens kontrol. Storytelling er en metode, som projektlederen kan bruge til at forstå og påvirke interessenterne.

Interessenterne knytter følelser til dit projekt. De fortolker meddelelser om projektet i forhold til urgamle fortællingsmønstre. På dette kursus lærer du at fortælle interessen-terne en historie, som de har lyst til at være med i.

Kursets indhold:

  • Storytelling. En urgammel aktivitet. Suspenderet i industrisamfundet. Genopdaget i drømmesamfundet. Myter. Branding. Storytelling metode.
  • Budskab. Identitets-, udviklings- og meningsfortællinger.
  • Roller og arketyper. Kan man identificere sig med en aktant, eller skal man relatere sig til en aktant?
  • Handling og konflikt. Historiens hjul. Arketypiske konflikter.
  • Storytest og fortællestrategi.
  • Øvelser: Deltagerne arbejder med deres egne projekters historier.

Form:

På kurset præsenteres klassiske strukturer for fortællinger illustreret ved eksempler fra software projekter. I øvelser arbejder deltagerne med at skabe en kernefortælling, hvor rollerne er besat, og handlingen er udfyldt.

Underviser: Andreas Munk-Madsen.

Varighed: En dag.