Forside > Kurser > OOAD
Objektorienteret analyse og design - UML

Målet med kurset er at sætte deltagerne i stand til at analysere og designe IT-systemer ved hjælp af OOA og OOD. Deltagerne vil få praktisk erfaring med modellering i UML og en grundig oversigt over centrale principper og begreber i objektorienteret analyse og design.

Idegrundlag: Stadig flere systemer udvikles mod objektorienterede platforme. Hvor kommer objekterne fra? De kommer fra analysen af systemets omgivelser! En grundig analyse sparer megen tid for programmørerne.

Nogle af fordelene ved objektorientering er fleksibilitet og genbrug. Men platformen i sig selv giver ikke fleksibilitet og genbrug. Dertil kræves en systematisk og målrettet arbejdsform. Et grundigt design sparer megen tid for programmørerne.

Dette kursus bygger på undervisernes egen bog, der giver en sammenhængende fremstilling af analyse og design. Kurset benytter den standardiserede notation UML (Unified Modeling Language), som er udviklet af Booch, Jacobson og Rumbaugh.

Deltagere: Kurset er velegnet for systemudviklere, som skal i gang med at bruge OOA og OOD i praksis. Forhåndskendskab til objektorientering er ikke nødvendig.

Indhold:

  • Afgræns opgaven med en systemdefinition.
  • Analysér problemområdet. Klassediagram og tilstandsdiagram.
  • Analysér anvendelsesområdet. Brugsmønstre (Use Cases), aktører, funktioner og grænseflader.
  • Design af arkitektur. Komponenter og fordelingsdiagram.
  • Design af komponenter. Operationer, attributter og sekvensdiagrammer.
  • Analysemønstre, arkitekturmønstre og designmønstre.
  • Objektorientering i praksis. Analyse- og designstrategi. Dokumentation. Implementering på en objektorienteret platform eller i en relationel database.
  • Opgaver. Deltagerne prøver at bruge alle væsentlige teknikker.

Varighed: Fire dage.